Operasyonlarınızla UNUTTURAMAZSINIZ!

In Açık Seçki, Huruçtan Gazel
photo6014624544817526051

Devrimcilere karşı yapılan operasyonlar, kapitalist sömürü ve baskı düzeninin dümenini elinde tutan AKP-MHP faşist bloğunun ne yönetememe krizini, ne talanlarını, ne suçlarını, ne de düzenlerine kafa tutan devrimcilerin haklı ve onurlu mücadelelerini engelleyebilir.

Kapitalist sömürü ve baskı düzeninin güçleri, dün sabah (25.09.2020) ülke genelinde bir operasyon düzenleyerek HDP’li ve sosyalist 100’ü aşkın devrimciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sosyalist devrimcilerden ikisi, işçi Kubilay Çelik ile avukat Tamer Doğan yoldaşlarımızdır.

AKP-MHP faşist bloğunun dümenini tuttuğu kapitalist baskı ve sömürü düzeninin yöneticileri, öteden beri yürüttükleri ‘devlet aklı’ ile hala kitleleri uyutmak ve uyuşturmak için kullanışlı ve ikna edici sandıkları o iki ‘sihirli’ kelime olan ‘terörist’ ve ‘darbe’ kelimeleri ile devrimcileri yan yana getirdiklerinde, hem yönetememe krizlerini ortadan kaldırabileceklerini hem de işledikleri suçların üstünü örterek kurtulabileceklerini sanma gafletiyle operasyon üstüne operasyon yürütmektedirler.

AKP-MHP faşist bloğunun dümenini tuttuğu kapitalist düzenin sahipleri ve yöneticileri bilmelidirler ki bu operasyonlar ile:

Korono salgını koşullarında göstermelik önlemler dışında gerçek hemen hiçbir önlem almayarak zorla üretim alanlarına sürdüğünüz milyonlarca işçi ve emekçiyi ölümcül koşullarda çalışmaya zorladığınız gerçeğini saklayarak unutturamazsınız;

Korono salgını koşullarında, kapitalist işletmelerin çıkarlarını gözeterek halk sağlığı için büyük tehdit oluşturan kapalı mekânlar olarak AVM’leri açık tutup, açık hava mekânları olan piknik alanlarını, parkları ve sahilleri halka kapattığınızı saklayarak unutturamazsınız;

Korono salgını nedeniyle daha da artan işsizliği, açlığı ve yoksulluğu saklayarak unutturamazsınız;

İş kazaları olarak andığınız işçi cinayetlerini saklayarak unutturamazsınız;

Yarattığınız siyasi iklim nedeniyle Diyarbakır’da kamu görevlisinin tecavüzü sonucu intihar eden kadını, Ankara’da, Sakarya’da, Afyon’da ırkçı saldırılarla katledilen Kürt gençlerini ve ülkenin hemen her yerinde göz yumduğunuz, Kürtlere, Suriyelilere karşı işlenen linçleri saklayarak unutturamazsınız;

Dersim’de, Cudi’de terörle mücadele bahanesiyle yaktığınız Kürt dağlarını ve haber yapılmasını engellediğiniz gerçeğini saklayarak unutturamazsınız;

Suriye ve Libya’da işlemiş olduğunuz savaş suçlarını dünya ve ülke kamuoyundan saklayarak unutturamazsınız;

Cerrattepe’de, Kaz Dağları’da ve ülkenin tümünde halkın müştereği olan doğal kaynakları bir avuç kapitaliste peşkeş çekerek yaptığınız talanı ve doğa katliamını saklayarak unutturamazsınız;

Fıtratınız nedeniyle her gün katledilen, tecavüze uğrayan ve erkek şiddetine maruz kalan kadınlara, LGBTİ+ bireylere karşı işlenen suçları saklayarak unutturamazsınız;

Yandaşlarınız ve çıkar ilişkileriniz olan gerici tarikat ve yurtlarında işlenen çocuk tecavüzlerini saklayarak unutturamazsınız;

Ortalığa saçılmış rüşvet çarkınızı, yandaş ve eş-dost çevrelerinizi kollayarak yürüttüğünüz kayırmacılığınızı saklayarak unutturamazsınız.

Bu suç listeniz daha da uzar.

Bütün bunlara sosyal medya ya da herhangi bir yolla tepki veren işçileri, Kürtleri, kadınları ve LGBTİ+ bireyleri, gençleri, bir bütün olarak toplumsal muhalefeti, baskıyla, şiddetle, tehditle, gözaltıyla, soruşturmayla, hapisle hangi tiran sindirip susturabilmiş ki siz sindirip susturacaksınız.

Bilmelisiniz ki;
Suç bataklığında her çırpınışınız daha da batmanıza yol açacaktır. Şimdilerde devrimcilere karşı yürüttüğünüz bu operasyonlarınız bataklığınızdaki çırpınışlarınızdır. Devrimciler ise operasyonlarınızı torunlarına ve tarihe miras olarak bırakacakları birer şeref madalyası olarak taşıyacaklardır.

Karanlığınız, gözlerinizin körlüğü kadardır!

Yoldaşlarımız Kubilay Çelik, Tamer Doğan ve gözaltına alınan tüm devrimciler ONURUMUZDUR.
İşçi sınıfımızı, tüm ezilenleri ve dostlarımızı yoldaşlarımızla ve gözaltına alınan tüm devrimcilerle dayanışmaya çağırıyoruz.

26.09.2020
Köstebek Kolektif

You may also read!

Erdal Eren Evrensel

Hindistanlı gençlerin seslendirdiği Erdal Eren marşının hikayesi – Ekim Kılıç

12 Eylül faşist cuntası tarafından yaşı büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamının 40’ıncı çeşitli etkinlikle anılıyor. Bu

Read More...
Erdal Eren

Gençlik Erdal Erenleşti – Balkan Düzgün

16 Temmuz – 1 Ağustos 1983 tarihleri arasında Danimarka’nın Roskilde kentinde   ‘6. Uluslararası Anti-Faşist Anti-Emperyalist Gençlik Kampı’ düzenlenir. Bu

Read More...
primitive accumalation women body

“Ursprüngliche Akkumulation”nun Sürekliliği, Dolaylı Tahakküm ve Devlet-Siyavej Azeri

Karl Marx’ta “ursprüngliche akkumulation” kavramının ne anlama geldiği konusunda Marksist yazında ve tartışmalarda iki ana yorumdan söz edilebilir. Bir

Read More...

Mobile Sliding Menu