Hindistanlı gençlerin seslendirdiği Erdal Eren marşının hikayesi – Ekim Kılıç

In Açık Seçki, Huruçtan Gazel
Erdal Eren Evrensel

12 Eylül faşist cuntası tarafından yaşı büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamının 40’ıncı çeşitli etkinlikle anılıyor. Bu kapsamda Hindistanlı gençlerin Erdal Eren için 1983 yılında besteleyip seslendirdiği marş Köstebek Kolektifi tarafından Türkçe olarak yorumlandı. Balkan Düzgün tarafından düzenlenen ve yorumlanan marşta “Gençlik Erdal Erenleşti/ Kölelik ve zulmün zincirlerini kırmak için/ Dünyanın her bir köşesinden gelen/ Gençlik burada birleşti/ Gençlik Erdal Erenleşti/ Namlunun ve kanlı postalın izini silmek için/ Sömürüyü, eşitsizliği/ Sınıfsız ve sınırsız bir dünyaya çevirmek için” sözleri yer alıyor.

Danimarka’da düzenlenen 6. Uluslararası Anti-Faşist Anti-Emperyalist Gençlik Kampı’nda kayıt altına alınan marş geçtiğimiz yıl dolaşıma sokulmuştu. Marşı uzun yıllar arşivlerinde saklayan Ferudun Top (65) ile marşın hikayesini konuştuk. Top, “Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen Erdal Eren marşının ezberlerinde kalmasını Türkiye devrimci gençliğinin mücadelesine ne kadar önem verdiklerinin göstergesi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Marşın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

Kuzey Amerika’da yaşadığım 40 yıllık süreçte birçok Hindistanlı gençle tanıştım. 2000’li yılların başıydı. Katıldığım etkinliklerin birinde Hindistanlı arkadaşlarımız sürpriz yaptı. Bir arkadaş Hintçe Erdal Eren’e yazılan bir marşı ezbere okudu. Bu arkadaş hikayesini anlatır mısın diye sordum. “Biz bu marşı 1983 yılında Danimarka’da düzenlenen 6. Uluslararası Anti-Faşist Anti-Emperyalist Gençlik Kampı’nda seslendirdik” dedi. Marşın kaydı sohbet ettiğim Hintli arkadaşta vardı. Ondan bir kopyasını rica ettim. O dönem kampa Türkiye’den devrimcilerin katılması mümkün değildi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde gelen Türkiye gençliği bu kampa katılmış. Hindistanlı gençler Türkiyeli gençlerden Türkçe sloganlar, marşlar öğrenmiş. Mesela 1 Mayıs Marşı’nı Türkçe olarak söyleyebiliyorlardı. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen Erdal Eren marşının ezberlerinde kalmasını Türkiye devrimci gençliğinin mücadelesine ne kadar önem verdiklerinin göstergesi olduğunu düşünüyorum.

O dönemde Erdal Eren’e özgürlük kampanyaları oldu. 1980 yılında Montreal’de büyük bir anti-faşist miting organize edilmişti. Ben de o mitinge katılıma olanağı buldum. Binlerce kişi vardı miting içerisinde. Oraya birçok ülkeden delegeler geldi. Arnavutluk, İran ve İrlanda, İngiltere ve Güney Amerika’dan delegeler vardı. Ve Türkiye’den delege geleceği anons edilmişti. Mitingin sunucusu Türkiye delegesinin Erdal Eren’in idam kararına karşı düzenledikleri kampanya nedeniyle gelemeyeceklerini telgrafla bildirdiğini belirtti. O sırada binlerce kişi hep bir ağızdan “Faşizme ölüm, halka hürriyet” sloganı attılar. Fakat oradaki delegelerle konuştuğumuzda Türkiye’deki mücadelenin ve Erdal Eren davasında ve idam kararına karşı kampanyaya ne derece farkındalıkla yaklaştıklarını öğrenmiş oldum.

Uluslararası Anti-Faşist ve Anti-Emperyalist Gençlik Kampı’na dönecek olursak, bu kamp hâlâ örgütleniyor. Hatta 26’ncısına 2018 yazında Meksika işçi sınıfı ve gençliği tarafından ev sahipliği yapıldı. Dönemin dünya işçi sınıfı ve gençlik mücadelesinin kamplara yansıması ne şekilde oldu?

6. Uluslararası Antifaşist Antiemperyalist Gençlik Kampı, 1983 yılında Türkiye’de çalışırken olmuştu. Bu tanışmış olduğumuz arkadaşlar o kampa katılmışlardı. Ve yeniden Kuzey Amerika’ya geldiğim zaman içerisinde onların deneyimlerini, o kamplarda ne gibi etkinliklerde bulunduklarını dinlenme imkanım oldu. İşçi sınıfı ve gençliğinin bu kamplarda mücadele deneyimlerinin paylaşması önemliydi. Seminerler olduğu gibi sohbet, tartışma ve sunumlar paha biçilmez birinci elden bilgiler ve deneyimler şeklinde kendini gösteriyor.

Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/421007/hindistanli-genclerin-seslendirdigi-erdal-eren-marsinin-hikayesi

 

You may also read!

Erdal Eren

Gençlik Erdal Erenleşti – Balkan Düzgün

16 Temmuz – 1 Ağustos 1983 tarihleri arasında Danimarka’nın Roskilde kentinde   ‘6. Uluslararası Anti-Faşist Anti-Emperyalist Gençlik Kampı’ düzenlenir. Bu

Read More...
photo6014624544817526051

Operasyonlarınızla UNUTTURAMAZSINIZ!

Devrimcilere karşı yapılan operasyonlar, kapitalist sömürü ve baskı düzeninin dümenini elinde tutan AKP-MHP faşist bloğunun ne yönetememe krizini, ne

Read More...
primitive accumalation women body

“Ursprüngliche Akkumulation”nun Sürekliliği, Dolaylı Tahakküm ve Devlet-Siyavej Azeri

Karl Marx’ta “ursprüngliche akkumulation” kavramının ne anlama geldiği konusunda Marksist yazında ve tartışmalarda iki ana yorumdan söz edilebilir. Bir

Read More...

Mobile Sliding Menu